Cursor:getType (Polski)

Dostępne od wersji LÖVE 0.9.0
Ta funkcja nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach.

Zwraca typ kursora.

Funkcja

Sygnatura

ctype = Cursor:getType( )

Argumenty

None.

Wartość zwracana

CursorType ctype
The type of the Cursor.

Zobacz również

Inne języki