Cursor (Polski)

Dostępne od wersji LÖVE 0.9.0
Ten typ nie jest dostępny we wcześniejszych wersjach.

Reprezentuje kursor sprzętowy.

Konstruktory

love.mouse.getSystemCursor (Polski) Zwraca obiekt Cursor reprezentujący systemowy kursor sprzętowy. Added since 0.9.0
love.mouse.newCursor (Polski) Tworzy nowy sprzętowy Cursor z obrazka. Added since 0.9.0

Metody

Object:release (Polski) Niszczy referencję do obiektu Lua. Added since 11.0
Object:type (Polski) Zwraca nazwę typu obiektu.
Object:typeOf (Polski) Sprawdza, czy dany obiekt jest określonego typu.

Enumy

Obiekty nadrzędne

Zobacz również

Inne języki