Template:newin (Polski)

[edit] [purge] Template documentation

Ten szablon jest używany przy elementach dodanych w nowych wersjach.

Użycie

{{newin (Polski)|Link do wersji czytelnej dla ludzi|wersja w wewnętrznym formacie (liczba)|type=opcjonalny typ dodanego elementu|plural=opcjonalnie jeśli liczba mnoga|text=dodatkowy tekst do pokazania}}

Argumenty

1
Czytelny link z numerem wersji, n.p. "[[0.10.0 (Polski)|0.10.0]]".
2
Numer wersji w wewnętrznym formacie, n.p. "110" (dla wersji love 11.0).
type
Służy do wyspecyfikowania co zostało dodane.
Zazwyczaj pole to powinno zawierać: function, type lub variant.
Tylko typy: callback, enum, function, module lub type
będą miały ustawione parametry ?Since i ?PrettySince .
plural
true jeśli liczba mnoga
text
Wyświetl tekst inny niż standardowy.

Zobacz również