love.directorydropped (Polski)

Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Ta funkcja nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach.

Funkcja zwrotna wołana gdy katalog jest przeciągnięty i upuszczony w oknie.

Funkcja

Sygnatura

love.directorydropped( sciezka )

Argument

string sciezka
Pełna ścieżka do katalogu, zależna od platformy. Może być użyta jako argument do love.filesystem.mount, w celu uzyskania praw do odczytu przy użyciu love.filesystem.

Wartość zwracana

Żadna

Uwagi

Ścieżki przekazywane do tej funkcji zwrotnej mogą być używane jako argument do love.filesystem.mount. Jest to jedyny sposób, by uzyswać dostep do odczytu do przeciągniętego katalogu. 'love.filesystem.mount nie akceptuje innych pełnych ścieżek, które nie zostały uzyskane bez przeciągnięcia katalogu na okno.

Zobacz również


Other Languages