Difference between revisions of "love.errhand (Polski)"

Line 1: Line 1:
 +
{{deprecatedin|[[0.11.0]]|110|new=[[love.errorhandler (Polski)|love.errorhandler]]}}
 +
 
Procedura obsługi wyjątków, używana do wyświetlania błędów.
 
Procedura obsługi wyjątków, używana do wyświetlania błędów.
 
== Funkcja ==
 
== Funkcja ==
Line 10: Line 12:
 
Żadna
 
Żadna
 
== Przykłady ==
 
== Przykłady ==
{{newin|[[0.9.0]]|090|type=variant}}
+
{{newin (Polski)|[[0.10.0]]|100|type=variant}}
 +
=== Domyślna implementacja ===
 +
<source lang="lua">
 +
-- wypisywanie błędu na konsoli
 +
local function error_printer(wiadomosc, layer)
 +
print((debug.traceback("Error: " .. tostring(wiadomosc), 1+(layer or 1)):gsub("\n[^\n]+$", "")))
 +
end
 +
 
 +
function love.errhand(wiadomosc)
 +
wiadomosc = tostring(wiadomosc)
 +
 
 +
error_printer(wiadomosc, 2)
 +
 
 +
-- jeśli nie istnieje okno love lub niezbędne moduły
 +
-- nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić
 +
if not love.window or not love.graphics or not love.event then
 +
return
 +
end
 +
 
 +
if not love.graphics.isCreated() or not love.window.isOpen() then
 +
local success, status = pcall(love.window.setMode, 800, 600)
 +
if not success or not status then
 +
return
 +
end
 +
end
 +
 
 +
-- Przywrócenie domyślnych ustawień urządzeń
 +
if love.mouse then
 +
love.mouse.setVisible(true)
 +
love.mouse.setGrabbed(false)
 +
love.mouse.setRelativeMode(false)
 +
end
 +
if love.joystick then
 +
-- Stop all joystick vibrations.
 +
for i,v in ipairs(love.joystick.getJoysticks()) do
 +
v:setVibration()
 +
end
 +
end
 +
if love.audio then love.audio.stop() end
 +
love.graphics.reset()
 +
local font = love.graphics.setNewFont(math.floor(love.window.toPixels(14)))
 +
 
 +
love.graphics.setBackgroundColor(89, 157, 220)
 +
love.graphics.setColor(255, 255, 255, 255)
 +
 
 +
local trace = debug.traceback()
 +
 
 +
love.graphics.clear(love.graphics.getBackgroundColor())
 +
love.graphics.origin()
 +
 
 +
local err = {}
 +
 
 +
table.insert(err, "Error\n")
 +
table.insert(err, wiadomosc.."\n\n")
 +
 
 +
for l in string.gmatch(trace, "(.-)\n") do
 +
if not string.match(l, "boot.lua") then
 +
l = string.gsub(l, "stack traceback:", "Traceback\n")
 +
table.insert(err, l)
 +
end
 +
end
 +
 
 +
local p = table.concat(err, "\n")
 +
 
 +
p = string.gsub(p, "\t", "")
 +
p = string.gsub(p, "%[string \"(.-)\"%]", "%1")
 +
 
 +
local function draw()
 +
local pos = love.window.toPixels(70)
 +
love.graphics.clear(love.graphics.getBackgroundColor())
 +
love.graphics.printf(p, pos, pos, love.graphics.getWidth() - pos)
 +
love.graphics.present()
 +
end
 +
 
 +
while true do
 +
love.event.pump()
 +
 
 +
for e, a, b, c in love.event.poll() do
 +
if e == "quit" then
 +
return
 +
elseif e == "keypressed" and a == "escape" then
 +
return
 +
elseif e == "touchpressed" then
 +
local name = love.window.getTitle()
 +
if #name == 0 or name == "Untitled" then name = "Game" end
 +
local buttons = {"OK", "Cancel"}
 +
local pressed = love.window.showMessageBox("Quit "..name.."?", "", buttons)
 +
if pressed == 1 then
 +
return
 +
end
 +
end
 +
end
 +
 
 +
draw()
 +
 
 +
if love.timer then
 +
love.timer.sleep(0.1)
 +
end
 +
end
 +
 
 +
end
 +
</source>
 +
{{newinoldin (Polski)|[[0.9.0]]|090|[[0.9.2]]|092|type=variant}}
 
=== Domyślna implementacja ===
 
=== Domyślna implementacja ===
 
<source lang="lua">
 
<source lang="lua">
Line 23: Line 127:
 
error_printer(wiadomosc, 2)
 
error_printer(wiadomosc, 2)
  
-- jeśli okno love nie istnieje, lub nizbędne moduły
+
-- jeśli nie istnieje okno love lub niezbędne moduły
 
-- nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić
 
-- nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić
 
if not love.window or not love.graphics or not love.event then
 
if not love.window or not love.graphics or not love.event then
Line 102: Line 206:
 
</source>
 
</source>
 
----
 
----
{{oldin|[[0.9.0]]|090|type=variant|text=Ta wersja jest używana we wcześniejszych wersjach LOVE.}}
+
{{oldin (Polski)|[[0.9.0]]|090|type=variant|text=Ta wersja jest używana we wcześniejszych wersjach LOVE.}}
 
=== Domyślna implementacja ===
 
=== Domyślna implementacja ===
 
<source lang="lua">
 
<source lang="lua">

Revision as of 21:53, 26 August 2018

Deprecated in LÖVE 0.11.0
It is deprecated and will be removed in a future version.


Procedura obsługi wyjątków, używana do wyświetlania błędów.

Funkcja

Sygnatura

love.errhand( wiadomosc )

Argumenty

string wiadomosc
Wiadomość z komunikatem błędu.

Wartość zwracana

Żadna

Przykłady

Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych wersjach.

Domyślna implementacja

-- wypisywanie błędu na konsoli
local function error_printer(wiadomosc, layer)
	print((debug.traceback("Error: " .. tostring(wiadomosc), 1+(layer or 1)):gsub("\n[^\n]+$", "")))
end
 
function love.errhand(wiadomosc)
	wiadomosc = tostring(wiadomosc)
 
	error_printer(wiadomosc, 2)
 
	-- jeśli nie istnieje okno love lub niezbędne moduły
	-- nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić
	if not love.window or not love.graphics or not love.event then
		return
	end
 
	if not love.graphics.isCreated() or not love.window.isOpen() then
		local success, status = pcall(love.window.setMode, 800, 600)
		if not success or not status then
			return
		end
	end
 
	-- Przywrócenie domyślnych ustawień urządzeń
	if love.mouse then
		love.mouse.setVisible(true)
		love.mouse.setGrabbed(false)
		love.mouse.setRelativeMode(false)
	end
	if love.joystick then
		-- Stop all joystick vibrations.
		for i,v in ipairs(love.joystick.getJoysticks()) do
			v:setVibration()
		end
	end
	if love.audio then love.audio.stop() end
	love.graphics.reset()
	local font = love.graphics.setNewFont(math.floor(love.window.toPixels(14)))
 
	love.graphics.setBackgroundColor(89, 157, 220)
	love.graphics.setColor(255, 255, 255, 255)
 
	local trace = debug.traceback()
 
	love.graphics.clear(love.graphics.getBackgroundColor())
	love.graphics.origin()
 
	local err = {}
 
	table.insert(err, "Error\n")
	table.insert(err, wiadomosc.."\n\n")
 
	for l in string.gmatch(trace, "(.-)\n") do
		if not string.match(l, "boot.lua") then
			l = string.gsub(l, "stack traceback:", "Traceback\n")
			table.insert(err, l)
		end
	end
 
	local p = table.concat(err, "\n")
 
	p = string.gsub(p, "\t", "")
	p = string.gsub(p, "%[string \"(.-)\"%]", "%1")
 
	local function draw()
		local pos = love.window.toPixels(70)
		love.graphics.clear(love.graphics.getBackgroundColor())
		love.graphics.printf(p, pos, pos, love.graphics.getWidth() - pos)
		love.graphics.present()
	end
 
	while true do
		love.event.pump()
 
		for e, a, b, c in love.event.poll() do
			if e == "quit" then
				return
			elseif e == "keypressed" and a == "escape" then
				return
			elseif e == "touchpressed" then
				local name = love.window.getTitle()
				if #name == 0 or name == "Untitled" then name = "Game" end
				local buttons = {"OK", "Cancel"}
				local pressed = love.window.showMessageBox("Quit "..name.."?", "", buttons)
				if pressed == 1 then
					return
				end
			end
		end
 
		draw()
 
		if love.timer then
			love.timer.sleep(0.1)
		end
	end
 
end
Dostępne od wersji LÖVE 0.9.0, usunięte w wersji LÖVE 0.9.2
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.

Domyślna implementacja

-- wypisywanie błędu na konsoli
local function error_printer(wiadomosc, layer)
	print((debug.traceback("Error: " .. tostring(wiadomosc), 1+(layer or 1)):gsub("\n[^\n]+$", "")))
end
 
function love.errhand(wiadomosc)
	wiadomosc = tostring(wiadomosc)
 
	error_printer(wiadomosc, 2)
 
	-- jeśli nie istnieje okno love lub niezbędne moduły
	-- nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić
	if not love.window or not love.graphics or not love.event then
		return
	end
 
	if not love.graphics.isCreated() or not love.window.isCreated() then
		if not pcall(love.window.setMode, 800, 600) then
			return
		end
	end
 
	-- Przywrócenie domyślnych ustawień urządzeń
	if love.mouse then
		love.mouse.setVisible(true)
		love.mouse.setGrabbed(false)
	end
	if love.joystick then
		for i,v in ipairs(love.joystick.getJoysticks()) do
			v:setVibration() -- Przerwij wibracje wszystkich joysticków
		end
	end
	if love.audio then love.audio.stop() end
	love.graphics.reset()
	love.graphics.setBackgroundColor(89, 157, 220)
	local font = love.graphics.setNewFont(14)
 
	love.graphics.setColor(255, 255, 255, 255)
 
	local trace = debug.traceback()
 
	love.graphics.clear()
	love.graphics.origin()
 
	local err = {}
 
	table.insert(err, "Error\n")
	table.insert(err, wiadomosc.."\n\n")
 
	for l in string.gmatch(trace, "(.-)\n") do
		if not string.match(l, "boot.lua") then
			l = string.gsub(l, "stack traceback:", "Traceback\n")
			table.insert(err, l)
		end
	end
 
	local p = table.concat(err, "\n")
 
	p = string.gsub(p, "\t", "")
	p = string.gsub(p, "%[string \"(.-)\"%]", "%1")
 
	local function draw()
		love.graphics.clear()
		love.graphics.printf(p, 70, 70, love.graphics.getWidth() - 70)
		love.graphics.present()
	end
 
	while true do
		love.event.pump()
 
		for e, a, b, c in love.event.poll() do
			if e == "quit" then
				return
			end
			if e == "keypressed" and a == "escape" then
				return
			end
		end
 
		draw()
 
		if love.timer then
			love.timer.sleep(0.1)
		end
	end
 
end

Usunięte w wersji LÖVE 0.9.0
Ta wersja jest używana we wcześniejszych wersjach LOVE..

Domyślna implementacja

-- wypisywanie błędu na konsoli
local function error_printer(wiadomosc, layer)
	print((debug.traceback("Error: " .. tostring(wiadomosc), 1+(layer or 1)):gsub("\n[^\n]+$", "")))
end
 
function love.errhand(wiadomosc)
	wiadomosc = tostring(wiadomosc)
 
	error_printer(wiadomosc, 2)
 
	if not love.graphics or not love.event or not love.graphics.isCreated() then
		return
	end
 
	-- Przywrócenie domyślnych ustawień urządzeń
	if love.audio then love.audio.stop() end
	love.graphics.reset()
 
	love.graphics.setBackgroundColor(89, 157, 220)
	local font = love.graphics.newFont(14)
	love.graphics.setFont(font)
 
	love.graphics.setColor(255, 255, 255, 255)
 
	local trace = debug.traceback()
 
	love.graphics.clear()
 
	local err = {}
 
	table.insert(err, "Error\n")
	table.insert(err, wiadomosc.."\n\n")
 
	for l in string.gmatch(trace, "(.-)\n") do
		if not string.match(l, "boot.lua") then
			l = string.gsub(l, "stack traceback:", "Traceback\n")
			table.insert(err, l)
		end
	end
 
	local p = table.concat(err, "\n")
 
	p = string.gsub(p, "\t", "")
	p = string.gsub(p, "%[string \"(.-)\"%]", "%1")
 
	local function draw()
		love.graphics.clear()
		love.graphics.printf(p, 70, 70, love.graphics.getWidth() - 70)
		love.graphics.present()
	end
 
	draw()
 
	local e, a, b, c
	while true do
		e, a, b, c = love.event.wait()
 
		if e == "quit" then
			return
		end
		if e == "keypressed" and a == "escape" then
			return
		end
 
		draw()
 
	end
 
end

Zobacz również


Inne języki