Difference between revisions of "love.errorhandler (Polski)"

(Created page with "{{newin (Polski)|0.11.0|110|text=Nazwa zmieniona z love.errhand}} Procedura obsługi wyjątków, używana do wyświetlania błędów. == Funkcja...")
 
m
Line 148: Line 148:
 
</source>
 
</source>
  
== See Also ==
+
== Zobacz również ==
* [[parent::love]]
+
* [[parent::love (Polski)|love]]
 
[[Category:Callbacks]]
 
[[Category:Callbacks]]
{{#set:Description=The error handler, used to display error messages.}}
+
{{#set:Description=Procedura obsługi wyjątków, używana do wyświetlania błędów.}}
 
{{#set:Subcategory=General}}
 
{{#set:Subcategory=General}}
== Other Languages ==
+
{{#set:Since=110}}
 +
 
 +
== Inne języki ==
 
{{i18n|love.errorhandler}}
 
{{i18n|love.errorhandler}}

Revision as of 19:10, 27 August 2018

Dostępne od wersji LÖVE 0.11.0
Nazwa zmieniona z love.errhand.


Procedura obsługi wyjątków, używana do wyświetlania błędów.

Funkcja

Sygnatura

love.errorhandler( wiadomosc )

Argumenty

string wiadomosc
Wiadomość z komunikatem błędu.

Wartość zwracana

Żadna.

Przykłady

Domyślna implementacja

local utf8 = require("utf8")
 
local function error_printer(wiadomosc, layer)
	print((debug.traceback("Error: " .. tostring(wiadomosc), 1+(layer or 1)):gsub("\n[^\n]+$", "")))
end
 
function love.errorhandler(wiadomosc)
	wiadomosc = tostring(wiadomosc)
 
	error_printer(wiadomosc, 2)
 
	-- jeśli nie istnieje okno love lub niezbędne moduły
	-- nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić
	if not love.window or not love.graphics or not love.event then
		return
	end
 
	if not love.graphics.isCreated() or not love.window.isOpen() then
		local success, status = pcall(love.window.setMode, 800, 600)
		if not success or not status then
			return
		end
	end
 
	-- Przywrócenie domyślnych ustawień urządzeń
	if love.mouse then
		love.mouse.setVisible(true)
		love.mouse.setGrabbed(false)
		love.mouse.setRelativeMode(false)
		if love.mouse.isCursorSupported() then
			love.mouse.setCursor()
		end
	end
	if love.joystick then
		-- Stop all joystick vibrations.
		for i,v in ipairs(love.joystick.getJoysticks()) do
			v:setVibration()
		end
	end
	if love.audio then love.audio.stop() end
 
	love.graphics.reset()
	local font = love.graphics.setNewFont(14)
 
	love.graphics.setColor(1, 1, 1, 1)
 
	local trace = debug.traceback()
 
	love.graphics.origin()
 
	local oczyszczonaWiadomosc = {}
	for char in wiadomosc:gmatch(utf8.charpattern) do
		table.insert(oczyszczonaWiadomosc, char)
	end
	oczyszczonaWiadomosc = table.concat(oczyszczonaWiadomosc)
 
	local err = {}
 
	table.insert(err, "Error\n")
	table.insert(err, oczyszczonaWiadomosc)
 
	if #oczyszczonaWiadomosc ~= #wiadomosc then
		table.insert(err, "Invalid UTF-8 string in error message.")
	end
 
	table.insert(err, "\n")
 
	for l in trace:gmatch("(.-)\n") do
		if not l:match("boot.lua") then
			l = l:gsub("stack traceback:", "Traceback\n")
			table.insert(err, l)
		end
	end
 
	local p = table.concat(err, "\n")
 
	p = p:gsub("\t", "")
	p = p:gsub("%[string \"(.-)\"%]", "%1")
 
	local function draw()
		local pos = 70
		love.graphics.clear(89/255, 157/255, 220/255)
		love.graphics.printf(p, pos, pos, love.graphics.getWidth() - pos)
		love.graphics.present()
	end
 
	local fullErrorText = p
	local function copyToClipboard()
		if not love.system then return end
		love.system.setClipboardText(fullErrorText)
		p = p .. "\nCopied to clipboard!"
		draw()
	end
 
	if love.system then
		p = p .. "\n\nPress Ctrl+C or tap to copy this error"
	end
 
	return function()
		love.event.pump()
 
		for e, a, b, c in love.event.poll() do
			if e == "quit" then
				return 1
			elseif e == "keypressed" and a == "escape" then
				return 1
			elseif e == "keypressed" and a == "c" and love.keyboard.isDown("lctrl", "rctrl") then
				copyToClipboard()
			elseif e == "touchpressed" then
				local name = love.window.getTitle()
				if #name == 0 or name == "Untitled" then name = "Game" end
				local buttons = {"OK", "Cancel"}
				if love.system then
					buttons[3] = "Copy to clipboard"
				end
				local pressed = love.window.showMessageBox("Quit "..name.."?", "", buttons)
				if pressed == 1 then
					return 1
				elseif pressed == 3 then
					copyToClipboard()
				end
			end
		end
 
		draw()
 
		if love.timer then
			love.timer.sleep(0.1)
		end
	end
 
end

Zobacz równieżInne języki