love.event.clear (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.7.2
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Vymaže frontu udalostí.

Funkcia

Prehľad

love.event.clear()

Argumenty

Žiadne.

Vráti

Nič.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky