love.isVersionCompatible (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.10.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Zistí, či je verzia kompatibilná s aktuálnou verziou LÖVE.

Funkcia

Prehľad

compatible = love.isVersionCompatible( version )

Argumenty

reťazec version
Verzia (napríklad: "0.10.1").

Vráti

boolean compatible
Či je verzia kompatibilná.

Funkcia

Prehľad

compatible = love.isVersionCompatible( major, minor, revision )

Argumenty

číslo major
Verzia, t,j. 0 pre verziu 0.10.1.
číslo minor
Podverzia, t.j. 10 pre verziu 0.10.1.
číslo revision
Revízia, t.j. 1 pre verziu 0.10.1.

Vráti

boolean compatible
Či je verzia kompatibilná.

Pozri tiež

Other Languages