Difference between revisions of "love.mouse.getPosition (Polski)"

 
Line 34: Line 34:
  
 
[[Category:Functions]]
 
[[Category:Functions]]
{{#set:Description=Returns the current position of the mouse.}}
+
{{#set:Description=Zwraca aktualną pozycję myszki na ekranie.}}
 
{{#set:Since=000}}
 
{{#set:Since=000}}

Latest revision as of 10:51, 28 August 2018

Zwraca aktualną pozycję myszki na ekranie.

Funkcja

Sygnatura

x, y = love.mouse.getPosition( )

Argumenty

Brak.

Wartość zwracana

number x
Współrzędna x myszy.
number y
Współrzędna y myszy.

Przykłady

Korzysta z getPosition by rysować własny kursor myszy.

function love.load()
   love.mouse.setVisible(false) -- schowaj systemowy kursor
   obrazek = love.graphics.newImage("myszka.png") -- załaduj obrazek, którego użyjemy jako kursor
end
function love.draw()
   local x, y = love.mouse.getPosition() -- pobierz pozycję myszy
   love.graphics.draw(obrazek, x, y) -- narysuj w tym miejscu obrazek
end

Zobacz również

Inne języki