Difference between revisions of "love.mouse.getSystemCursor (Polski)"

m
Line 1: Line 1:
 
{{newin (Polski)|[[0.9.0]]|090|type=function}}
 
{{newin (Polski)|[[0.9.0]]|090|type=function}}
Gets a [[Cursor]] object representing a system-native hardware cursor.
+
Zwraca obiekt [[Cursor]] reprezentujący systemowy kursor sprzętowy.
  
Hardware cursors are framerate-independent and work the same way as normal operating system cursors. Unlike drawing an image at the mouse's current coordinates, hardware cursors never have visible lag between when the mouse is moved and when the cursor position updates, even at low framerates.
+
Kursory sprzętowe są niezależne od ilości wyświetlanych klatek i działają w ten sam sposób, co kursor systemu operacyjnego. W przeciwieństwie do rysowania obrazku pod aktualnymi koordynatami myszki, kursory sprzętowe nigdy nie mają zauważalnego opóźnienia pomiędzy ruchem myszy a wyświetleniem kursora, nawet przy niskiej ilości FPS.
  
 
== Funkcja ==
 
== Funkcja ==
 
=== Sygnatura ===
 
=== Sygnatura ===
 
<source lang="lua">
 
<source lang="lua">
cursor = love.mouse.getSystemCursor( ctype )
+
kursor = love.mouse.getSystemCursor( ctype )
 
</source>
 
</source>
 
=== Argumenty ===
 
=== Argumenty ===
{{param|CursorType|ctype|The type of system cursor to get. }}
+
{{param|CursorType (Polski)|ctype|Type kursora systemowego, który ma być pobrany.|CursorType}}
 
=== Wartość zwracana ===
 
=== Wartość zwracana ===
{{param|Cursor|cursor|The Cursor object representing the system cursor type.}}
+
{{param|Cursor (Polski)|kursor|obiekt Cursor reprezentujący żądany typ kursora systemowego.}}
 
=== Uwagi ===
 
=== Uwagi ===
The "image" CursorType is not a valid argument. Use [[love.mouse.newCursor]] to create a hardware cursor using a custom image.
+
Typ "image" podany jako ''ctype'' nie jest poprawnym argumentem. Użyj [[love.mouse.newCursor (Polski)|love.mouse.newCursor]] by stworzyć kursor sprzętowy używający własnego obrazka.
  
 
== Przykłady ==
 
== Przykłady ==
 
<source lang="lua">
 
<source lang="lua">
 
function love.load()
 
function love.load()
     i_beam_cursor = love.mouse.getSystemCursor("ibeam")
+
     kursor_promien = love.mouse.getSystemCursor("promien")
     love.mouse.setCursor(i_beam_cursor)
+
     love.mouse.setCursor(kursor_promien)
 
end
 
end
 
</source>
 
</source>
Line 29: Line 29:
 
* [[Constructs::Cursor (Polski)]]
 
* [[Constructs::Cursor (Polski)]]
 
[[Category:Functions]]
 
[[Category:Functions]]
{{#set:Description=Gets a [[Cursor]] object representing a system-native hardware cursor.}}
+
{{#set:Description=Zwraca obiekt Cursor reprezentujący systemowy kursor sprzętowy.}}
 
== Inne języki ==
 
== Inne języki ==
 
{{i18n|love.mouse.getSystemCursor}}
 
{{i18n|love.mouse.getSystemCursor}}

Revision as of 11:17, 28 August 2018

Dostępne od wersji LÖVE 0.9.0
Ta funkcja nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach.

Zwraca obiekt Cursor reprezentujący systemowy kursor sprzętowy.

Kursory sprzętowe są niezależne od ilości wyświetlanych klatek i działają w ten sam sposób, co kursor systemu operacyjnego. W przeciwieństwie do rysowania obrazku pod aktualnymi koordynatami myszki, kursory sprzętowe nigdy nie mają zauważalnego opóźnienia pomiędzy ruchem myszy a wyświetleniem kursora, nawet przy niskiej ilości FPS.

Funkcja

Sygnatura

kursor = love.mouse.getSystemCursor( ctype )

Argumenty

CursorType ctype
Type kursora systemowego, który ma być pobrany.

Wartość zwracana

Cursor (Polski) kursor
obiekt Cursor reprezentujący żądany typ kursora systemowego.

Uwagi

Typ "image" podany jako ctype nie jest poprawnym argumentem. Użyj love.mouse.newCursor by stworzyć kursor sprzętowy używający własnego obrazka.

Przykłady

function love.load()
    kursor_promien = love.mouse.getSystemCursor("promien")
    love.mouse.setCursor(kursor_promien)
end

Zobacz również

Inne języki