Difference between revisions of "love.mousepressed (Polski)"

m
(uaktualnienie)
 
Line 1: Line 1:
 
Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy naciśnięciu przycisku myszy.
 
Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy naciśnięciu przycisku myszy.
 
== Funkcja ==
 
== Funkcja ==
 +
{{newin (Polski)|[[11.0]]|110|type=variant}}
 +
=== Sygnatura ===
 +
<source lang="lua">
 +
love.mousepressed( x, y, przycisk, istouch, nacisniecia )
 +
</source>
 +
=== Argumenty ===
 +
{{param|number|x|Współrzędna x myszy.}}
 +
{{param|number|y|Współrzędna y myszy.}}
 +
{{param|number|przycisk|Przycisk, który został wciśnięty. 1 główny przycisk myszy, 2 drugi przysisk myszy, 3 środkowy przycisk myszy, pozostałe wartości zależą od używanej myszy.}}
 +
{{param|boolean|istouch|True jeśli źródłem kliknięcia jest naciśnięcie na ekranie dotykowym (n.p. na urządzeniach mobilnych).}}
 +
{{param|number|nacisniecia|Liczba naciśnięć w niewielkim obszarze w krótkim odcinku czasu, używana do symulowania podwójnych i potrójnych kliknięć.}}
 +
=== Wartość zwracana ===
 +
Żadna.
 +
=== Uwagi ===
 +
Użyj [[love.wheelmoved (Polski)|love.wheelmoved]] by wykryć ruch rolki (scrolla), nie jest on zgłaszany przez love.mousepressed w wersji [[0.10.0]] i nowszych.
 +
 +
== Funkcja ==
 +
{{newinoldin (Polski)|[[0.10.0]]|100|[[11.0]]|110|type=variant}}
 +
=== Sygnatura ===
 +
<source lang="lua">
 +
love.mousepressed( x, y, przycisk, istouch )
 +
</source>
 +
=== Argumenty ===
 +
{{param|number|x|Współrzędna x myszy.}}
 +
{{param|number|y|Współrzędna y myszy.}}
 +
{{param|number|przycisk|Przycisk, który został wciśnięty. 1 główny przycisk myszy, 2 drugi przysisk myszy, 3 środkowy przycisk myszy, pozostałe wartości zależą od używanej myszy.}}
 +
{{param|boolean|istouch|True jeśli źródłem kliknięcia jest naciśnięcie na ekranie dotykowym (n.p. na urządzeniach mobilnych).}}
 +
=== Wartość zwracana ===
 +
Żadna.
 +
=== Uwagi===
 +
Użyj [[love.wheelmoved (Polski)|love.wheelmoved]] by wykryć ruch rolki (scrolla), nie jest on zgłaszany przez love.mousepressed w wersji [[0.10.0]] i nowszych.
 +
 +
== Funkcja ==
 +
{{oldin (Polski)|[[0.10.0]]|100|type=variant}}
 
=== Sygnatura ===
 
=== Sygnatura ===
 
<source lang="lua">
 
<source lang="lua">
Line 10: Line 44:
 
{{param|MouseConstant|przycisk|Przycisk, który został wciśnięty.}}
 
{{param|MouseConstant|przycisk|Przycisk, który został wciśnięty.}}
 
=== Wartość zwracana ===
 
=== Wartość zwracana ===
Żadna
+
Żadna.
 +
 
 
== Przykłady ==
 
== Przykłady ==
 
Ustawia tekst ("Czołem") za każdym razem, gdy użytkownik kliknie lewym klawiszem.
 
Ustawia tekst ("Czołem") za każdym razem, gdy użytkownik kliknie lewym klawiszem.
Line 16: Line 51:
 
function love.load()
 
function love.load()
 
   pozycjax = 0
 
   pozycjax = 0
   pozycjay= 0
+
   pozycjay = 0
 
end
 
end
 
function love.draw()
 
function love.draw()
 
   love.graphics.print("Czołem", pozycjax, pozycjay)
 
   love.graphics.print("Czołem", pozycjax, pozycjay)
 
end
 
end
function love.mousepressed(x, y, przycisk)
+
function love.mousepressed(x, y, przycisk, istouch)
   if przycisk == "l" then
+
   if przycisk == "l" then -- versje przed 0.10.0 używają stałej MouseConstant '1'
 
       pozycjax = x
 
       pozycjax = x
 
       pozycjay = y
 
       pozycjay = y
Line 28: Line 63:
 
end
 
end
 
</source>
 
</source>
 +
 
== Zobacz również ==
 
== Zobacz również ==
 
* [[parent::love (Polski)|love]]
 
* [[parent::love (Polski)|love]]

Latest revision as of 19:22, 26 August 2018

Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy naciśnięciu przycisku myszy.

Funkcja

Dostępne od wersji LÖVE 11.0
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych wersjach.

Sygnatura

love.mousepressed( x, y, przycisk, istouch, nacisniecia )

Argumenty

number x
Współrzędna x myszy.
number y
Współrzędna y myszy.
number przycisk
Przycisk, który został wciśnięty. 1 główny przycisk myszy, 2 drugi przysisk myszy, 3 środkowy przycisk myszy, pozostałe wartości zależą od używanej myszy.
boolean istouch
True jeśli źródłem kliknięcia jest naciśnięcie na ekranie dotykowym (n.p. na urządzeniach mobilnych).
number nacisniecia
Liczba naciśnięć w niewielkim obszarze w krótkim odcinku czasu, używana do symulowania podwójnych i potrójnych kliknięć.

Wartość zwracana

Żadna.

Uwagi

Użyj love.wheelmoved by wykryć ruch rolki (scrolla), nie jest on zgłaszany przez love.mousepressed w wersji 0.10.0 i nowszych.

Funkcja

Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0, usunięte w wersji LÖVE 11.0
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.

Sygnatura

love.mousepressed( x, y, przycisk, istouch )

Argumenty

number x
Współrzędna x myszy.
number y
Współrzędna y myszy.
number przycisk
Przycisk, który został wciśnięty. 1 główny przycisk myszy, 2 drugi przysisk myszy, 3 środkowy przycisk myszy, pozostałe wartości zależą od używanej myszy.
boolean istouch
True jeśli źródłem kliknięcia jest naciśnięcie na ekranie dotykowym (n.p. na urządzeniach mobilnych).

Wartość zwracana

Żadna.

Uwagi

Użyj love.wheelmoved by wykryć ruch rolki (scrolla), nie jest on zgłaszany przez love.mousepressed w wersji 0.10.0 i nowszych.

Funkcja

Usunięte w wersji LÖVE 0.10.0
Ten wariant nie jest dostępny w tej i późniejszych wersjach.

Sygnatura

love.mousepressed( x, y, przycisk )

Argumenty

number x
Współrzędna x myszy.
number y
Współrzędna y myszy.
MouseConstant przycisk
Przycisk, który został wciśnięty.

Wartość zwracana

Żadna.

Przykłady

Ustawia tekst ("Czołem") za każdym razem, gdy użytkownik kliknie lewym klawiszem.

function love.load()
  pozycjax = 0
  pozycjay = 0
end
function love.draw()
  love.graphics.print("Czołem", pozycjax, pozycjay)
end
function love.mousepressed(x, y, przycisk, istouch)
  if przycisk == "l" then -- versje przed 0.10.0 używają stałej MouseConstant '1'
   pozycjax = x
   pozycjay = y
  end
end

Zobacz również


Inne języki