Difference between revisions of "love.mousereleased (Polski)"

(Created page with "Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy puszczeniu przycisku myszy. == Funkcja == === Sygnatura === <source lang="lua"> love.mousereleased( x, y, przycisk ) </source> === Ar...")
 
Line 1: Line 1:
 
Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy puszczeniu przycisku myszy.
 
Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy puszczeniu przycisku myszy.
 +
 
== Funkcja ==
 
== Funkcja ==
 +
{{newin (Polski)|[[11.0]]|110|type=variant}}
 +
=== Sygnatura ===
 +
<source lang="lua">
 +
love.mousereleased( x, y, przycisk, istouch, nacisniecia  )
 +
</source>
 +
=== Argumenty ===
 +
{{param|number|x|Współrzędna x myszy.}}
 +
{{param|number|y|Współrzędna y myszy.}}
 +
{{param|number|przycisk|Przycisk, który został puszczony. 1 główny przycisk myszy, 2 drugi przysisk myszy, 3 środkowy przycisk myszy, pozostałe wartości zależą od używanej myszy.}}
 +
{{param|bolean|istouch|True jeśli źródłem kliknięcia jest naciśnięcie na ekranie dotykowym (n.p. na urządzeniach mobilnych).}}
 +
{{param|number|nacisniecia|Liczba naciśnięć w niewielkim obszarze w krótkim odcinku czasu, używana do symulowania podwójnych i potrójnych kliknięć.}}
 +
=== Wartość zwracana ===
 +
Żadna
 +
 +
== Funkcja ==
 +
{{newinoldin (Polski)|[[0.10.0]]|100|[[11.0]]|110|type=variant}}
 +
=== Sygnatura ===
 +
<source lang="lua">
 +
love.mousereleased( x, y, przycisk, istouch )
 +
</source>
 +
=== Argumenty ===
 +
{{param|number|x|Współrzędna x myszy.}}
 +
{{param|number|y|Współrzędna y myszy.}}
 +
{{param|number|przycisk|Przycisk, który został puszczony. 1 główny przycisk myszy, 2 drugi przysisk myszy, 3 środkowy przycisk myszy, pozostałe wartości zależą od używanej myszy.}}
 +
{{param|bolean|istouch|True jeśli źródłem kliknięcia jest naciśnięcie na ekranie dotykowym (n.p. na urządzeniach mobilnych).}}
 +
=== Wartość zwracana ===
 +
Żadna
 +
 +
== Funkcja ==
 +
{{oldin (Polski)|[[0.10.0]]|100|type=variant}}
 
=== Sygnatura ===
 
=== Sygnatura ===
 
<source lang="lua">
 
<source lang="lua">

Revision as of 18:21, 27 August 2018

Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy puszczeniu przycisku myszy.

Funkcja

Dostępne od wersji LÖVE 11.0
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych wersjach.

Sygnatura

love.mousereleased( x, y, przycisk, istouch, nacisniecia )

Argumenty

number x
Współrzędna x myszy.
number y
Współrzędna y myszy.
number przycisk
Przycisk, który został puszczony. 1 główny przycisk myszy, 2 drugi przysisk myszy, 3 środkowy przycisk myszy, pozostałe wartości zależą od używanej myszy.
bolean istouch
True jeśli źródłem kliknięcia jest naciśnięcie na ekranie dotykowym (n.p. na urządzeniach mobilnych).
number nacisniecia
Liczba naciśnięć w niewielkim obszarze w krótkim odcinku czasu, używana do symulowania podwójnych i potrójnych kliknięć.

Wartość zwracana

Żadna

Funkcja

Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0, usunięte w wersji LÖVE 11.0
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.

Sygnatura

love.mousereleased( x, y, przycisk, istouch )

Argumenty

number x
Współrzędna x myszy.
number y
Współrzędna y myszy.
number przycisk
Przycisk, który został puszczony. 1 główny przycisk myszy, 2 drugi przysisk myszy, 3 środkowy przycisk myszy, pozostałe wartości zależą od używanej myszy.
bolean istouch
True jeśli źródłem kliknięcia jest naciśnięcie na ekranie dotykowym (n.p. na urządzeniach mobilnych).

Wartość zwracana

Żadna

Funkcja

Usunięte w wersji LÖVE 0.10.0
Ten wariant nie jest dostępny w tej i późniejszych wersjach.

Sygnatura

love.mousereleased( x, y, przycisk )

Argumenty

number x
Współrzędna x myszy.
number y
Współrzędna y myszy.
MouseConstant button
Przycisk, który został puszczony.

Wartość zwracana

Żadna

Przykłady

Ustawia tekst ("Czołem") za każdym razem, gdy użytkownik puści lewy klawisz myszy.

function love.load()
  pozycjax = 0
  pozycjay = 0
end
function love.draw()
  love.graphics.print("Czołem", pozycjax, pozycjay)
end
function love.mousereleased(x, y, przycisk)
  if przycisk == "l" then
   pozycjay = x
   pozycjay = y
  end
end

Zobacz również


Inne języki