love.mousereleased (Polski)

Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy puszczeniu przycisku myszy.

Funkcja

Sygnatura

love.mousereleased( x, y, przycisk )

Argumenty

number x
Współrzędna x myszy.
number y
Współrzędna y myszy.
MouseConstant button
Przycisk, który został puszczony.

Wartość zwracana

Żadna

Przykłady

Ustawia tekst ("Czołem") za każdym razem, gdy użytkownik puści lewy klawisz myszy.

function love.load()
  pozycjax = 0
  pozycjay = 0
end
function love.draw()
  love.graphics.print("Czołem", pozycjax, pozycjay)
end
function love.mousereleased(x, y, przycisk)
  if przycisk == "l" then
   pozycjay = x
   pozycjay = y
  end
end

Zobacz również


Inne języki