string (Slovenský)

Z referenčnej príručky Lua 5.1 §2.2:

Reťazec predstavuje rad znakov. Lua je 8-bitová čistá: reťazce môžu obsahovať ľubovoľný 8-bitový znak vrátane vložených núl ('\ 0') (pozri §2.1 )

Other Languages