Data:getString (Polski)

Available since LÖVE 0.9.0
This function is not supported in earlier versions.


Zwraca pełne dane przechowywane przez obiekt Data jako string.

Funkcja

Sygnatura

dane = Data:getString( )

Argumenty

Brak.

Wartość zwracana

string dane
surowe dane obiektu..

Zobacz również

Inne języki