LineStippleSnippet (日本語)

これは LÖVE 0.8.0 で廃止された setLineStipple であり、ブレゼンハムの線描アルゴリズムを元にした代替品です。

function lineStipple( x1, y1, x2, y2, dash, gap )
  local dash = dash or 10
  local gap = dash + (gap or 10)

  local steep = math.abs(y2-y1) > math.abs(x2-x1)
  if steep then
    x1, y1 = y1, x1
    x2, y2 = y2, x2
  end
  if x1 > x2 then
    x1, x2 = x2, x1
    y1, y2 = y2, y1
  end

  local dx = x2 - x1
  local dy = math.abs( y2 - y1 )
  local err = dx / 2
  local ystep = (y1 < y2) and 1 or -1
  local y = y1
  local maxX = x2
  local pixelCount = 0
  local isDash = true
  local lastA, lastB, a, b

  for x = x1, maxX do
    pixelCount = pixelCount + 1
    if (isDash and pixelCount == dash) or (not isDash and pixelCount == gap) then
      pixelCount = 0
      isDash = not isDash
      a = steep and y or x
      b = steep and x or y
      if lastA then
        love.graphics.line( lastA, lastB, a, b )
        lastA = nil
        lastB = nil
      else
        lastA = a
        lastB = b
      end
    end

    err = err - dy
    if err < 0 then
      y = y + ystep
      err = err + dx
    end
  end
end

これは関数 P(t) = A + t*(B-A) を使用しており、場所は A = (x1, y1) および B = (x2, y2) にて n = 点の長さ(length)÷大きさ(size)の検出をして各線間の距離(distance ) = 区間 (interval) ×大きさ(size) により線 n を love.graphics.line 使用して描画します。

function dottedLine(x1, y1, x2, y2, size, interval)
  local size = size or 5
  local interval = interval or 2

  local dx = (x1-x2)*(x1-x2)
  local dy = (y1-y2)*(y1-y2)
  local length = math.sqrt(dx+dy)
  local t = size/interval

  for i = 1, math.floor(length/size) do
    if i % interval == 0 then
      love.graphics.line(x1+t*(i-1)*(x2-x1), y1+t*(i-1)*(y2-y1),
                x1+t*i*(x2-x1), y1*t*i*(y2-y1))
    end
  end
end