PowerState (Slovenský)

Dostupný od LÖVE 0.9.0
Tento výpočet nie je dostupý v predchádzajúcich verziách.

Základný stav napájania systému.

Konštanty

unknown
Nemožno zistiť stav batérie.
battery
Nepripojené do siete, ide na batériu.
nobattery
Pripojené do siete, bez batérie.
charging
Pripojené do siete, batéria sa nabíja.
charged
Pripojené do siete, batéria je plne nabitá.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky