Browse wiki

love.event.wait (Česky)
Description Jako love.event.poll(), nicméně blokuje po dobu co je fronta událostí prázdná (neboli dokud se neobjeví událost ve frontě událostí).  +
Since 000 +
Categories Functions
Modification date
This property is a special property in this wiki.
1 September 2011 16:05:56  +
parent love.event (Česky) +
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.