Talk:Main Page (Svenska)

Borde man inte förklara lite simpelt hur man skapar ett .love-paket här på startsidan för wikin? --Victor bjelkholm 11:31, 15 February 2011 (GMT)