love.load (Svenska)

Denna funktion anropas exakt en gång i början av spelet.

Function

Synopsis

love.load( arg )

Argument

table arg
Kommandorads-argument som gavs till spelet.

Returnerar

Ingenting.

Exempel

Initiera variabler och ladda resurser, så att dem kan användas senare av andra funktioner (som exempelvis love.draw).

function love.load()
   hamster = love.graphics.newImage("söt-hamster.png")
   x = 42
   y = 51
end
function love.draw()
   love.graphics.draw(hamster, x, y)
end

Se även


Andra språk