love.math.random (Dansk)

Available since LÖVE 0.9.0
This function is not supported in earlier versions.


UNDER OPBYGNING /// UNDER CONSTRUCTION

Genererer et pseudo-tilfældigt tal, uafhængigt af styresystemet/platformen. love.run genererer et seed for denne funktion ved opstart, så normalt behøves der ikke at genereres et seed eksplicit. Funktionen tilbyder kun pseudo-tilfældige tal ud fra en jævn distribution, det vil sige, alle tal (inden for det angivne interval) har (tilnærmelsesvist) lige stor sandsynlighed for at blive fremkaldt.

Funktion

Returnerer et pseudo-tilfældigt reelt tal inden for [0, 1], ud fra en jævn distribution.

Synopsis

number = love.math.random( )

Argumenter

Intet.

Returnerer

number number
Det pseudo-tilfældige tal.

Funktion

Returnerer et heltal inden for [1, max], ud fra en jævn distribution.

Synopsis

number = love.math.random( max )

Argumenter

number max
Det højeste heltal som skal kunne returneres.

Returnerer

number number
Det pseudo-tilfældige tal.

Funktion

Returnerer et pseudo-tilfældigt heltal inden for [min, max], ud fra en jævn distribution.

Synopsis

number = love.math.random( min, max )

Argumenter

number min
Det mindste heltal der skal kunne returneres.
number max
Det største heltal der skal kunne returneres.

Returnerer

number number
Det pseudo-tilfældige tal.

Eksempler

Genererer et heltal mellem 1 og 100 (begge tal inklusiv).

function love.load()
    tilfaeldigtHeltal = love.math.random(1, 100)
end

Yderligere


Andre sprog