love.mouse.getY (Polski)

Zwraca współrzędną y aktualnej pozycji myszki.

Funkcja

Sygnatura

y = love.mouse.getY( )

Argumenty

Brak.

Wartość zwracana

number y
Współrzędna y myszy.

Przykłady

Rysuje poziomą linię na y-owej pozycji myszy.

function love.draw()
   local y = love.mouse.getY()
   love.graphics.line(0,y, love.graphics.getWidth(),y)
end

Zobacz również

Inne języki