love.mouse (Polski)

Zapewnia interfejs do obsługi myszki.

Typy

Funkcje

love.mouse.getPosition (Polski) Returns the current position of the mouse.
love.mouse.getX (Polski) Zwraca współrzędną x aktualnej pozycji myszki.
love.mouse.getY (Polski) Zwraca współrzędną y aktualnej pozycji myszki.
love.mouse.isDown (Polski) Sprawdza, czy określony przycisk myszy jest wciśnięty.
love.mouse.isGrabbed (Polski) Sprawdza czy kursor myszy jest aktualnie przechwytywany.
love.mouse.isVisible (Polski) Checks if the cursor is visible.
love.mouse.setGrab (Polski) Pozwala ograniczyć poruszanie kursora myszki do okna gry. Removed in 0.9.0
love.mouse.setGrabbed (Polski) Pozwala ograniczyć poruszanie kursora myszki do okna gry. Added since 0.9.0
love.mouse.setPosition (Polski) Ustawia nową pozycję myszki na ekranie.
love.mouse.setVisible (Polski) Chowa lub pokazuje systemowy kursor myszy.

Typy wyliczeniowe

MouseConstant (Polski) Mouse buttons.

Zobacz również

Inne języki