string (Polski)

Z podręcznika Lua 5.1 §2.2:

String opisuje tablicę znaków. Ciągi znaków w Lua mogą zawierać dowolny znak 8-bitowy, łącznie z 0 (więcej w §2.1).

Other Languages