Category:Callbacks (Slovenský)

Automaticky generovaný zoznam stránok spätných funkcií, ktoré sú v slovenčine (t.j. tie, ktoré majú značku "Category: Callbacks_(Slovenský)"). Vlastnosť LOVE_Version je úžasná vec, ak chceme sledovať, pre akú verziu bol článok preložený, aby sa udržiavala najnovšia verzia.

Názov spätnej funkciePopisVerzia LÖVEDostupné odZastarané odOdstránené od
love.draw (Slovenský)Spätná funkcia používaná na zakreslenie hry na obrazovku, je volaná každý snímok.11.2
love.errhand (Slovenský)Funkcia používaná na zobrazovanie chybových hlásení.11.211.0
love.errorhandler (Slovenský)Funkcia používaná na zobrazovanie chybových hlásení.11.211.0
love.keypressed (Slovenský)Spätná funkcia volaná pri stlačení klávesy.11.2
love.load (Slovenský)Táto funkcia je volaná práve raz, na začiatku hry.11.2
love.mousepressed (Slovenský)Spätná funkcia volaná pri stlačení tlačidla myši.11.2
love.run (Slovenský)Hlavná funkcia, ktorá obsahuje hlavnú slučku.11.2
love.update (Slovenský)Spätná funkcia používaná na aktualizovanie premenných v hre, je volaná každý snímok.11.2
love.wheelmoved (Slovenský)Spätná funkcia volaná pri otočení kolieska myši.11.20.10.0