love.timer.getMicroTime (Slovenský)

Odstránená od LÖVE 0.9.0
love.timer.getTime má teraz presnosť na mikrosekundy.


Vráti hodnotu časovača s nešpecifikovaným časom spustenia. Vrátený čas je presný na mikrosekundu.

Funkcia

Prehľad

t = love.timer.getMicroTime( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

číslo t
Prejdený čas v sekundách.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky