Building LÖVE (Română)

O.png Această pagină este incompletă încă, este posibil să te mănânce un monstru.  

O.png Această pagină conține informații pentru compilarea codului sursă al LÖVE. Acest lucru este necesar doar dacă vrei să faci modificări la frameworkul însuși. Dacă vrei doar să scrii un joc în Lua, megi înapoi la Noțiuni de bază.  

Încă interesat? Bine. Urmărește acești trei pași și vei avea propriul tău binar LÖVE:

  1. Obținerea sursei
  2. Dependințele
  3. Construirea

1. Obținerea sursei

Depozitul original al LÖVE se găsește la bitbucket.

Poți descărca codul sursă sub formă de arhivă de la una din etichetele de pe pagina de descărcare ori prin instalarea mercurial și clonarea depozitului. Multe distribuții linux au un pachet mercurial în depozitele lor. Utilizatorii Windows și OS X pot obține binarul oficial de la selenic.

Pentru a cola cu mercurial deschide un terminal sau linie de comandă, mergi la directorul unde vrei să descarci sursa și folosește următoarea comandă:

hg clone https://bitbucket.org/rude/love

Aceasta va crea un director love și va descărca ultima sursă în el.

Dacă vrei sursa unei versiuni specifice, intră în directorul love și execută următoarea comandă:

hg update 0.8.0		# orice versiune (lansată) de la 0.6.0 încoace.
hg update 0.7.2
hg update minor		# ramura minoră, unde se programează pentru următoarea versiune 0.x.0 când există încă versiunea 0.y.z pentru a fi lansată.
hg update default	# înapoi la versiunea următoare, standard.
hg update tip		# la ultimul commit, oricare ar fi versiunea.


2. Dependințele

LÖVE folosește câteva biblioteci open-source cum ar fi Lua, DevIL pentru imagini, și libvorbis pentru audio. Aceste biblioteci și fișierele lor de dezvoltare sunt necesare pentru a construi LÖVE cu succes. este posibil să construiești fiecare dependință, dar aceasta este în afara scopului acestei pagini. În secțiunea următoare se explică folosirea binarelor deja construite.

Windows

Dependințele și instrucțiunile pentru LÖVE 0.9.0+ pot fi găsite aici.

Mac OS X

Frameworkurile necesare pre-construite se găsesc aici. Pune frameworkurile în /Library/Frameworks/ pentru ca proiectul Xcode al lui LÖVE să le recunoască.

Linux

Descarcă pachetele de dezvoltare și dependințele din depozitul distribuției tale.

De la Ubuntu și Debian Jessie încoace

sudo apt-get install build-essential autotools-dev automake libtool pkg-config libdevil-dev libfreetype6-dev libluajit-5.1-dev libphysfs-dev libsdl2-dev libopenal-dev libogg-dev libvorbis-dev libflac-dev libflac++-dev libmodplug-dev libmpg123-dev libmng-dev libturbojpeg libtheora-dev

Acestea sunt luate din fișierul platform/unix/debian/control.in în depozit.

Pentru ramura 0.9.0, versiunile mai vechi de Ubuntu au nevoie de pachetele libsdl2-dev, care se pot găsi în acest ppa: https://launchpad.net/~bartbes/+archive/love-stable

Dacă primești o eroare în timpul construirii despre libturbojpeg, trebuie mai întâi să rezolvi o problemă în Ubunut, iar apoi să rulezi `configure` din nou:

ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libturbojpeg.so.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libturbojpeg.so

Arch Linux

pacman -S devil flac freetype2 glibc libmodplug libvorbis lua51 mesa mpg123 openal physfs sdl # 0.6.x
pacman -S devil freetype2 libmodplug libvorbis lua51 mpg123 openal physfs sdl # 0.7.x
pacman -S luajit physfs freetype2 devil mpg123 openal libvorbis libmodplug sdl2 shared-mime-info hicolor-icon-theme desktop-file-utils # for 0.9.x (luat din pachetul din depozit)

Fedora

yum install freetype-devel glibc-devel libmpg123-devel libmodplug-devel physfs-devel mesa-libGL-devel openal-soft-devel DevIL-devel libvorbis-devel SDL-devel libmng-devel libtiff-devel lua-devel gcc-c++ libtool  luajit luajit-devel libtheora-devel

A se nota că libmpg123-devel este în depozitul rpmfusion-free.

Debian Wheezy

Instalează următoarele pachete (folosind aptitude sau apt):

aptitude install build-essential automake libtool libphysfs-dev libsdl-dev libopenal-dev liblua5.1-0-dev libdevil-dev libmodplug-dev libfreetype6-dev libmpg123-dev libvorbis-dev libmng-dev libxpm-dev libxcursor-dev libXxf86vm-dev

După aceea, construiește cum e menționat mai jos, dar adăugând opțiunea --with-lua=lua la ./configure

Dacă vrei sau ai nevoie de LuaJIT, va trebui să iei pachetul pe Debian din Jessie, sau să-l construiești din sursa originală.

Mageia 2

urpmi make automake autoconf libopenal-devel libtool libtool-base libphysfs-devel libSDL-devel lua liblua-devel libdevil-devel libmodplug-devel libfreetype6-devel libmpg123-devel libvorbis-devel libmng-devel libxpm-devel libxcursor-devel libxxf86vm-devel

Gentoo

emerge -va lua physfs libsdl opengl devil freetype openal libvorbis mpg123 libmodplug

Asigurăte că ai autotools instalat (ceea ce ar trebui să fie în mod normal):

emerge -va automake autoconf libtool

Alte distribuții

Alte distribuții vor avea cel mai probabil alte dependințe în depozitele lor, posibil cu nume de pachete diferite.

3. Construirea

Windows

Urmează instrucțiunile de pe pagina depozitului megasource pentru a construi LÖVE 0.9.0+.

Asigură-te că ai fișierele DLL necesare în același director cu love.exe când rulezi jocul.

Mac OS X

Deschide fișierul love.xcodeproj cu Xcode și apasă 'build', sau folosește aplicația xcodebuild la linia de comandă.

Linux

Folosește scriptul `automagic` pentru a genera fișierul de configurare apoi rulează `configure` și `make` ca în orice alt caz.

Ai grijă căci dacă ai luat sursa de la pagina principală LÖVE fișierul tău de configurare a fost generat dinainte. Asta înseamnă că pasul ./platform/unix/automagic ar trebui ignorat.

./platform/unix/automagic
./configure
make

Binarul LÖVE va fi generat în directorul src.

Alte limbi