Category:Slovenský

Automaticky generovaný zoznam stránok, ktoré sú v slovenčine (t.j. tie, ktoré majú značku "Category: Slovenský"). Vlastnosť LOVE_Version je úžasná vec, ak chceme sledovať, pre akú verziu bol článok preložený, aby sa udržiavala najnovšia verzia.

NázovPopisVerzia LÖVEDostupné odZastarané odOdstránené od
Event (Slovenský)Argumenty pre funkciu love.event.push() a iné.11.20.6.0
Getting Started (Slovenský)
LÖVE Game File (Slovenský)
Main Page (Slovenský)
Object (Slovenský)Nadtrieda všetkých typov LÖVE.11.2
Object:release (Slovenský)Okamžite zničí referenciu Lua objektu.11.211.0
Object:type (Slovenský)Vráti typ objektu ako reťazec.11.2
Object:typeOf (Slovenský)Skontroluje, či je objekt určitého typu.11.2
PowerState (Slovenský)Základný stav napájania systému.11.20.9.0
love (Slovenský)Koreňový modul, ktorý obsahuje všetky ostatné moduly.11.2
love.draw (Slovenský)Spätná funkcia používaná na zakreslenie hry na obrazovku, je volaná každý snímok.11.2
love.errhand (Slovenský)Funkcia používaná na zobrazovanie chybových hlásení.11.211.0
love.errorhandler (Slovenský)Funkcia používaná na zobrazovanie chybových hlásení.11.211.0
love.event (Slovenský)Spravuje udalosti, ako stlačenia klávesov.11.20.6.0
love.event.clear (Slovenský)Vymaže frontu udalostí.11.20.7.2
love.event.poll (Slovenský)Vráti iterátor pre správy vo fronte udalostí.11.20.6.0
love.event.pump (Slovenský)Pumpuje udalosti do frontu udalostí.11.20.6.0
love.event.push (Slovenský)Pridá udalosť do frontu udalostí.11.20.6.0
love.event.quit (Slovenský)Ukončí alebo reštartuje program LÖVE.11.20.8.0
love.event.wait (Slovenský)Rovnaká ako love.event.poll, ale čaká, kým vo fronte bude nejaká udalosť.11.20.6.0
love.getVersion (Slovenský)Vráti aktuálnu verziu LÖVE.11.20.9.1
love.hasDeprecationOutput (Slovenský)Vráti či LÖVE zobrazí varovania o používaní zastaraných funkcií.11.211.0
love.isVersionCompatible (Slovenský)Zistí, či je verzia kompatibilná s aktuálnou verziou LÖVE.11.20.10.0
love.keypressed (Slovenský)Spätná funkcia volaná pri stlačení klávesy.11.2
love.load (Slovenský)Táto funkcia je volaná práve raz, na začiatku hry.11.2
love.mousepressed (Slovenský)Spätná funkcia volaná pri stlačení tlačidla myši.11.2
love.run (Slovenský)Hlavná funkcia, ktorá obsahuje hlavnú slučku.11.2
love.setDeprecationOutput (Slovenský)Nastaví či má LÖVE zobrazovať varovania o používaní zastaraných funkcií.11.211.0
love.system (Slovenský)Poskytuje prístup k informáciám o systéme používateľa.11.20.9.0
love.system.getClipboardText (Slovenský)Vráti text zo schránky.11.20.9.0
love.system.getOS (Slovenský)Vráti aktuálny operačný systém.11.20.9.0
love.system.getPowerInfo (Slovenský)Vráti informácie o napájaní systému.11.20.9.0
love.system.getProcessorCount (Slovenský)Vráti počet logických procesorov systému.11.20.9.0
love.system.hasBackgroundMusic (Slovenský)Vráti, či iná aplikácia systému prehráva hudbu na pozadí.11.211.0
love.system.openURL (Slovenský)Otvorí URL s pomocou webového prehliadača alebo prieskumníka.11.20.9.1
love.system.setClipboardText (Slovenský)Nastaví text v schránke.11.20.9.0
love.system.vibrate (Slovenský)Spôsobí vibrovanie zariadenia, ak je to možné.11.20.10.0
love.timer (Slovenský)Poskytuje funkciu časovača s vysokou presnosťou.11.2
love.timer.getAverageDelta (Slovenský)Returns the average delta time over the last second.11.20.9.0
love.timer.getDelta (Slovenský)Vráti čas medzi poslednými dvoma snímkami.11.2
love.timer.getFPS (Slovenský)Vráti aktuálnu hodnotu FPS (frames per second - snímky za sekundu).11.2
love.timer.getMicroTime (Slovenský)Vráti hodnotu časovača s presnosťou na mikrosekundy.11.20.9.0
love.timer.getTime (Slovenský)Vráti čas od určitého času v minulosti.11.20.3.2
love.timer.sleep (Slovenský)Zastaví aktuálne vlákno na určitý čas.11.20.2.1
love.timer.step (Slovenský)Meria čas medzi dvoma snímkami.11.2
love.update (Slovenský)Spätná funkcia používaná na aktualizovanie premenných v hre, je volaná každý snímok.11.2
love.wheelmoved (Slovenský)Spätná funkcia volaná pri otočení kolieska myši.11.20.10.0
number (Slovenský)
string (Slovenský)

Pages in category "Slovenský"

The following 54 pages are in this category, out of 54 total.