CircleShape (Česky)

Kruj (CircleShape) je odvozen od Shape a přidává poloměr a pozici.

Konstruktory

None.

Funkce

Object:type (Česky)Vrací typ objektu jako text (odborněji řetězec).

Nadtypy

Shape Object

Dále


Překlady