Config Files (Dansk)

Introduktion

Hvis en fil kaldet conf.lua findes i din spil mappe (eller .love-fil), er den kørt før LÖVE modulerne er indlæst. Du kan bruge denne fil til at overskrive love.conf funktionen, som er senere kaldt af LÖVE 'boot' scriptet. Ved brug af love.conf funktionen, kan du bestemme nogle konfigurations valgmuligheder og ændre ting som standard størrelsen af vinduet, hvilket moduler der er indlæst, samt andre ting.

love.conf

love.conf funktionen kan tage et argument: et table fyldt med alle de standard værdier du kan overskrive som det passer dig. Hvis du eksempelvis vil ændre standard størrelsen på vinduet, gør du sådan her:

function love.conf(t)
  t.screen.width = 1024
  t.screen.height = 768
end

Hvis du ikke har brug for physics (fysik) modulet eller joystick modulet, gør du således:

function love.conf(t)
  t.modules.joystick = false
  t.modules.physics = false
end

Det er anbefalet at sætte ubrugte moduler til false når du udgiver dit spil. Det reducerer startup tiden (en smule) og reducerer hukommelses forbruget (en smule).

Her er en komplet list af valgmuligheder og deres standard værdier:

 
function love.conf(t)
  t.title = "Untitled"    -- Titlen på vinduet spillet er i (string)
  t.author = "Unnamed"    -- Forfatteren af spillet (string)
  t.identity = nil      -- Navnet på save mappen (string)
  t.version = 0        -- LÖVE versionen dette spil var lavet for (number)
  t.console = false      -- Vedhægt en konsol(boolean, Windows kun)
  t.release = false      -- Aktiver release mode (boolean)
  t.screen.width = 800    -- Bredde af vindue (number)
  t.screen.height = 600    -- Højde af vindue (number)
  t.screen.fullscreen = false -- Aktiver fullscreen (boolean)
  t.screen.vsync = true    -- Aktiver vertical sync (boolean)
  t.screen.fsaa = 0      -- Antallet af FSAA-buffers (number)
  t.modules.joystick = true  -- Aktiver joystick modulet (boolean)
  t.modules.audio = true   -- Aktiver the audio modulet (boolean)
  t.modules.keyboard = true  -- Aktiver keyboard modulet (boolean)
  t.modules.event = true   -- Aktiver event modulet (boolean)
  t.modules.image = true   -- Aktiver image modulet (boolean)
  t.modules.graphics = true  -- Aktiver graphics modulet (boolean)
  t.modules.timer = true   -- Aktiver timer modulet (boolean)
  t.modules.mouse = true   -- Aktiver mouse modulet (boolean)
  t.modules.sound = true   -- Aktiver sound modulet (boolean)
  t.modules.physics = true  -- Aktiver physics modulet (boolean)
end

Vær opmærksom på at du ikke kan deaktivere love.filesystem; det er nødvendigt. Det samme gælder love modulet.

Release Mode (IKKE OVERSAT)

Available since LÖVE 0.8.0
It is not supported in earlier versions.

Uses the release error handler (love.releaseerrhand), which is sparse on information by default, and can, of course, be overridden.

When a fused game in release mode is run it will not save in the love save dir, but rather one for itself, whereas previously it would be %APPDATA%\\LOVE\\game on windows, it now is %APPDATA%\\game. (Note that this holds true for all platforms.)

Other Languages