Config Files (Svenska)

Introduktion

Om filen conf.lua finns i din spelkatalog (eller .love-fil), körs den innan några LÖVE-moduler laddas. Du kan använda den här filen till att överlagra love.conf-funktionen, som senare kallas på utav LÖVEs 'boot'-skript. Genom att överlagra love.conf-funktionen kan du ändra förinställda val, som t.ex. upplösning, vilka moduler som ska laddas, m.m.

love.conf

love.conf-funktionen tar ett argument, en tabell med de förinställda värdena som du kommer skriva över i din överlagrade funktion. Om du t.ex. vill ändra upplösning kan du göra såhär:

function love.conf(t)
  t.screen.width = 1024
  t.screen.height = 768
end

Om du inte använder fysik- eller joystick-modulerna, kan du göra följande:

function love.conf(t)
  t.modules.joystick = false
  t.modules.physics = false
end

Det är att föredra att inaktivera de moduler som du inte använder när du gör en release utav ditt spel, då det reducerar både tiden det tar att starta spelet, samt minnesanvändningen.

Här är en komplett lista över inställningarna som finns, och deras förinställda värden (datatyp och notiser inom parentes):

 
function love.conf(t)
  t.title = "Untitled"    -- Titeln på spelets fönster (string)
  t.author = "Unnamed"    -- Namn på spelets skapare (string)
  t.identity = nil      -- Namnet på sparfils-katalogen (string)
  t.version = 0        -- LÖVE-versionen spelet är skapt för (number)
  t.console = false      -- Kör i kommandotolk (boolean, endast Windows)
  t.screen.width = 800    -- Fönsterbredden (number)
  t.screen.height = 600    -- Fönsterhöjden (number)
  t.screen.fullscreen = false -- Aktiverar fullskärmsläge (boolean)
  t.screen.vsync = true    -- Aktiverar vertikal-sync (boolean)
  t.screen.fsaa = 0      -- Antalet FSAA-buffrar (number)
  t.modules.joystick = true  -- Aktiverar joystick-modulen (boolean)
  t.modules.audio = true   -- Aktiverar audio-modulen (boolean)
  t.modules.keyboard = true  -- Aktiverar keyboard-modulen (boolean)
  t.modules.event = true   -- Aktiverar event-modulen (boolean)
  t.modules.image = true   -- Aktiverar image-modulen (boolean)
  t.modules.graphics = true  -- Aktiverar graphics-modulen (boolean)
  t.modules.timer = true   -- Aktiverar timer-modulen (boolean)
  t.modules.mouse = true   -- Aktiverar mouse-modulen (boolean)
  t.modules.sound = true   -- Aktiverar sound-modulen (boolean)
  t.modules.physics = true  -- Aktiverar physics-modulen (boolean)
end

Notera att det inte går att inaktivera love.filesystem, då det är obligatoriskt. Samma sak gäller själva love-modulen.

Other Languages