Getting Started (Українська)

Встановлення LÖVE

Завантажте останню версію LÖVE з офіційного сайту та встановійть її. Якщо у вас Windows, і ви не хочете встановлювати LÖVE, ви також можете просто завантажити програмні файли в zip-архіві і розпакувати їх де завгодно.

Щоб довідатися, яка версія LÖVE встановлена у вас, виконайте таку команду:

love --version

Створення гри

Щоб зробити мінімальну гру, створіть директорію (вона ж тека або папка) в будь-якому місці на диску, і відкрийте свій улюблений текстовий редактор. Наприклад, Sublime Text — непоганий редактор, який працює на всіх операційних системах та підтримує мову Lua. Створіть файл в тільки що створеній директорії і назвіть його main.lua. Вставте в цей файл код, приведений нижче, та збережіть файл.

function love.draw()
  love.graphics.print("Hello World", 400, 300)
end

Запуск ігор

LÖVE може загрузити гру одним з двох способів:

 • З директорії, в який є файл main.lua.
 • З файлу .love (англ.), в кореневій (або верхній) директорії якого є файл main.lua.

Про створення файлі .love див. розділ Розповсюдження гри.


Windows

Редактори ZeroBrane Studio (анг.), Sublime Text (англ.), Notepad++ (англ.) та SciTE (англ.) дозволяють запускати гру безпосередньо з редактору коду.

В інших випадках найпростіший спосіб запустити гру — перетягнути директорію або на файл love.exe, або на ярлик для love.exe. Не забувайте, що переносити треба директорію, всередині якої є файл main.lua, а не сам файл main.lua.

Також можна запустити гру з командного рядка:

"C:\Program Files\LOVE\love.exe" "C:\games\mygame"
"C:\Program Files\LOVE\love.exe" "C:\games\packagedgame.love"

Для запуску гри можна створити ярлик. Для цього просто створіть ярлик до love.exe, натисніть на нього правою кнопкою миші, в контекстному мерю виберіть пункт «Властивості» (Properties), а там уведіть в полі «Об'єкт» (Target) команду для командного рядка.

В Windows є спеціальний параметр командного рядка, який дозволяє прив'язати консоль до вікна, щоб бачити результати функції print та подібних (це еквівалент t.console=true в conf.lua (англ.)); або можна запускати файл lovec.exe (доступний починаючи з 0.10.2 (англ.)):

"C:\Program Files\LOVE\love.exe" --console

Linux

В Linux можна використовувати одну з наступних команд в командному рядку:

love /home/шлях/до/директорії-гри/
love /home/шлях/до/запакованої-гри.love

Якщо ви встановили LÖVE на системномі рівні, можна також двічі натискати по файлах .love в файловому менеджері.


Mac OS X

В Mac OS X можна перетягнути папку чи файл .love на комплект програми LÖVE. В терміналі Mac (в командному рядку) можна використовувати таку команду (якщо Löve встановлено в директорії Applications):

open -n -a love "~/шлях/до/гри"

Однако при використанні метода вище текст, який виводится функцією print та подібними, не буде показуватися в вікні термінала. Щоб побачити його, виконайте програмний файл love з комплекту програми LÖVE напряму:

/Applications/love.app/Contents/MacOS/love ~/шлях/до/гри

Ви можете додати псевдонім команди ~/.bash_profile для своєї сесії Термінала, щоб ця команда викликалася при виклику love.

Відкрийте цей файл:

open -a TextEdit ~/.bash_profile

Можливо, вам доведеться спочатку створити його:

touch ~/.bash_profile

якщо він ще не існує.

Після цього вставте в файл ~/.bash_profile наступний код і збережіть файл:

# псевдонім для love
alias love="/Applications/love.app/Contents/MacOS/love"

Тепер можна викликати love так же, як в командному рядку Linux і Windows:

love ~/шлях/до/гри

Android

Якщо у вас встановлена програма Löve з магазину Google Play або іншого місця (вважайте, що в вас має бути варіант без суфіксу embed), можна запустити свої гру так:

 • Метод 1. Перенесіть директорії гри в /sdcard/lovegame, щоб main.lua знаходився в /sdcard/lovegame/main.lua. Після цього запустіть програму.
 • Метод 2. Перенесіть файл .love зі своєю грою на пристрій, і натисніть на нього. В більшості файлових менеджерів файл .love запуститься через програму Löve. Якщо ваш файл не запускається, можна встановити ES File Explorer і запускати файли через нього. Якщо ви використовуєте Dropbox, можна запустити файли .love через нього. (Цей варіант може не працювати в Android Noutgat та новіше через деякі зміни.)iOS

Щоб запустити LÖVE для iOS, спочатку потрібно його скомпілювати та встановити. Для цього потрібен Mac OS X, Xcode 7 чи новіший і сирцевий код LÖVE для iOS, який можна завантажити з домашньої сторінки.

 • Якщо ви використовуєте (через include або libraries) директорії, яких немає в директорії love/platform/xcode/ios, завантажте їх і скопіюйте в цю директорії. В ній знаходяться додаткові бібліотеки, які використовуються в LÖVE.
 • Відкрийте проєкт для Xcode, який знаходиться в love/platform/xcode/love.xcodeproj, і виберіть мету love-ios в меню, що випадає, в верхній частині вікна.
 • Можливо, вам потрібно буде змінити Конфігурацію збірки (Build Configuration) з Debug на Release, щоб покращити швидкодію. Для цього потрібно відкрити меню «Редагувати схему...» (Edit Scheme...) в тому ж меню, що випадає.
 • Виберіть або пристрій iOS Simulator, або під'єднаний пристрій на iOS, з меню справа від попереднього, і натисніть на кнопку «Зібрати та запустити ▶︎» (Build-and-Run ▶︎) зліва. Вона скомпілює LÖVE та встановить його на пристрої.

В LÖVE для iOS включено простий інтерфейс для показу списку встановлених ігор (якщо тільки ви не приєднаєте до нього файл .love для готової збірки гри).

 • Щоб розмістити файл .love на iOS Simulator після того, як програма LÖVE там встановлена, перетягніть файл в вікно відкритого iOS Simulator'а. Якщо програма LÖVE не запущена, вона запуститься. Якщо в цей час активна інша гра, можливо, потрібно буде вийти з LÖVE, щоб відкрилася нова гра (двічі натисніть Shift-Command-H, щоб відкрилося меню переключення програм, App Switcher, в iOS Simulator'і.)
 • Щоб розмістити файл .love чи директорію гри на пристрої з iOS після того, як там встановлена програма LÖVE, можна або завантажити його через Safari, або перенести з вашого комп'ютера через iTunes, коли пристрій під'єднано: відкрийте iTunes, перейдіть в пристрій iOS, на якому встановлено LÖVE, відкрийте розділ «Програми» (Apps), прокрутіть список до LÖVE, і додайте файл .love або папку гри в розділ Документи (Documents) програми LÖVE.

Див. розділ Розповсюдження гри про створення приєднаних до програми ігор LÖVE на iOS і їх розповсюдження.

Наступні кноки

Other Languages