Main Page (Български)

Добре Дошли

Както, най-вероятно вече знаете, LÖVE е framework за изработването на 2D игри на програмния език Lua. LÖVE е напълно безплатна и може да се използва за всичко: от добро намеренени проект със отворен код като хоби, до зъл, комерсиален проект със затворен код.

Някой интересни места, който можете да посетите от насетне:

Ако искате да четете тази вики без Интернет връзка, можете да свалите ежеседмична извадка, която можете да четете докато сте изключени от Света. (Само на Английски език за момента).


Lua

Не сте използвали Lua никога преди? Това е много як език за програмиран! Това упътване няма да ви научи на Lua, но слава бого има добри приложения в Интернет: (На Английски)

Здравей Свят!

Това е пълния програмен код за "Здравей Свят" във LÖVE. Този код ще изпълни прозорец 800 по 600 на екрана и ще изпише бял текст на черен фон.

function love.draw()
    love.graphics.print('Hello World!', 400, 300)
end

Editing the wiki

Моля прочетете Guidelines преди да редактирате тази викиi!

Other Languages