Main Page (Farsi)

خوش آمدید

همانطور که می دانید LÖVE یک فریم ورک برای ساخت بازی های دو بعدی با استفاده از زران اسکریپتی لوآ (Lua) است .همچنین LÖVE رایگان است و شما می توانید در پروژه های رایگان و متن باز یا پروژه های بزرگ تجاری از آن استفاده کنید.

بعضی از قسمت های ویکی که استفاده از آن توصیه می شود :

لوآ

آیا قبلا از زبان لوآ استفاده نکرده اید . بسیار زبان راحت و زیبایی است اما متاسفانه اینجا مکان مناسبی برای یادگیری لوآ نیست بهتر است به لینک های زیر سری بزنید

سلام دنیا

مثال زیر یک مثال کامل برای LÖVE با استفاده از لوآ است . این کد یک پنجره 800 در 600 با پس زمینه مشکی می سازد که در آن نوشته شده است Hello World! .

function love.draw()
    love.graphics.print('Hello World!', 400, 300)
end

ویرایش ویکی

لطفا قبل از هر کاری راهنما Guidelines را بخوانید

Other Languages