Main Page (Slovenský)

Vitajte

Ako už iste viete, LÖVE je framework pre tvorbu 2D hier v programovacom jazyku LUA. LÖVE je zadarmo a môže byť použitý ako v open-source, tak aj v zlých, closed-source, komerčných projektoch.

Zaujímavé miesta, kam stadiaľto môžete pokračovať:

Ak si chcete pozerať wiki bez internetového pripojenia, môžete si stiahnuť týždenne generovanú kópiu wiki tu.

Lua

Ešte ste nikdy nepoužívali jazyk Lua? Lua je vážne cool programovací jazyk! Táto wiki vás ho nenaučí, ale môžete začať napríklad tu:

Ahoj svet

Toto je kompletný zdrojový kód pre „ahoj svet“ v LÖVE. Spustenie tohto kódu zobrazí okno 800x600, v ktorom bude biely text „Ahoj svet!“ na čiernom pozadí.

function love.draw()
    love.graphics.print('Ahoj svet!', 400, 300)
end

Editácia wiki

Prosím prečítajte si pokyny (Anglicky) predtým ako budete wiki upravovať!

Ďalšie jazyky