MouseConstant (Tiếng Việt)

Các nút bấm chuột.

Những giá trị ấn định

l
Nút chuột trái.
m
Nút chuột giữa.
r
Nút chuột phải.
wd
Lăn nút cuộn xuống.
wu
Lăn nút cuộn lên.
x1
Nút X1 (còn gọi là nút 4).
x2
Nút X2 (còn gọi là nút 5).

Xem thêm


Ngôn ngữ khác