Shape (Česky)

Tvar (Shape) jsou hmotné objekty s kolizemi (FIXME).

Každý tvar je buď kruh nebo polygon a je přirazen/přikotven/svázán s tělesem (Body).

Konstruktory

None.

Funkce

Object:type (Česky)Vrací typ objektu jako text (odborněji řetězec).

Výčty

Nadtypy

Object

Podtypy

CircleShape

PolygonShape

Dále


Překlady