Template:New feature (Slovenský)

Používajte túto šablónu pre funkcie

Test:

Dostupné od LÖVE 0.8.0

Toto je normálny text, hrubý text

  • text v odrážkach