Template:newinoldin (Slovenský)/doc

Používa sa pri odstránených nových funkciách.