love.draw (Slovenský)

Spätná funkcia používaná na zakreslenie hry na obrazovku, je volaná každý snímok.

Funkcia

Prehľad

love.draw( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

Nič.

Príklady

Nakreslí obrázok načítaný s funkciou love.load (ak by si dal love.graphics.newImage do love.draw, spôsobí to, že obrázok bude načítaný každý snímok, čo by spôsobilo problémy).

function love.load()
   hamster = love.graphics.newImage("hamster.png")
   x = 50
   y = 50
end
function love.draw()
   love.graphics.draw(hamster, x, y)
end

Pozri tiež


Ďalšie jazyky