love.event.quit (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.8.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Pridá udalosť ukončenia do fronty.

Udalosť ukončenia je signálom pre správu udalostí na zatvorenie (alebo reštartovanie) programu LÖVE. Je možné zrušiť proces ukončenia pomocou spätnej funkcie love.quit.

Funkcia

Prehľad

love.event.quit( exitstatus )

Argumenty

Dostupné od LÖVE 0.10.0
číslo exitstatus (0)
Výstupný stav programu pri ukončení aplikácie.

Vráti

Nič.

Funckia

Dostupná od LÖVE 0.10.2
Táto varianta nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Reštartuje hru bez opätovného spustenia spustiteľného súboru. Toto čisto vypne hlavnú inštanciu Lua a vytvorí úplne novú.

Prahľad

love.event.quit( "restart" )

Argumenty

reťazec "restart"
Oznámi predvolenej funkcií love.run, aby skončil a reštartoval hru bez opätovného spustenia spustiteľného súboru.

Vráti

Nič.

Príklady

function love.keypressed(k)
   if k == 'escape' then
      love.event.quit()
   end
end

Pozri tiež

Ďalšie jazyky