love.filesystem (Українська)

Надає інтерфейс до файлової системи користувача.

Цей модуль надає доступ до файлів, що знаходяться тільки в двох місцях:

  • Корінна папка. Love-файлу. (Не включаючи директорію).
  • Корінна папка директорії збереження.

Кожній грі надається одна директорія в системі, де файли можуть бути збережені через love.filesystem. Ці каталоги зазвичай можна знайти за такими шляхами:

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\user\Application Data\Love\ or %appdata%\Love\
  • Windows Vista and 7: C:\Users\user\AppData\Roaming\LOVE or %appdata%\Love\
  • Linux: /home/user/.local/share/love/ or ~/.local/share/love/
  • mac: /Library/Application Support/LOVE/

Файли, які відкриваються для запису або додавання, завжди будуть створені в директорії збереження. Те ж саме стосується інших операцій, які що-небудь записують або створюють у файловій системі, наприклад MkDir.

Файли, які відкриваються для читання, спочатку будуть шукатися в каталозі збереження, а потім в кореневій папці гри (в такому порядку). Таким чином, якщо файл з певним ім'ям (або шлях) існує в Love-файлі і папці для збереження, то файл в папці збереження буде більш пріоритетним.

Примітка: Всі шляхи відносні .love-файла і директорії збереження. (за винятком викликів get*Directory())

В даний час рекомендується встановлювати папку збереження використовуючи поле identity в love.conf. Також ви можете створити папку збереження за допомогою setIdentity.

Типи

FileData (Українська)Дані (Data), що описують вміст файлу.

Функції

love.filesystem.newFileData (Українська)Створює новий об'єкт FileData з файлу на диску або з рядку в пам'яті.

Перечисления

Дивіться також

Інші мови