love.font.newFontData (Polski)

Available since LÖVE 0.7.0
This function is not supported in earlier versions.
Removed in LÖVE 0.8.0
This function is not supported in that and later versions.


Tworzy reprezentację czcionki typu FontData.

Funkcja

Sygnatura

czcionka = love.font.newFontData( raster )

Argumenty

Rasterizer (Polski) rasteryzator
obiekt zrasteryzowanej czcionki.

Wartość zwracana

FontData (Polski) czcionka
reprezentację czcionki o typie FontData.

Zobacz również

Inne języki