love.graphics.newSpriteBatch (Česky)

Vytvoří objekt typu SpriteBatch.

Skřítek (sprite) je tu nazván obrázek, viz Wikipedie.

Funkce

Zápis

spriteBatch = love.graphics.newSpriteBatch( image, size )

Argumenty

Image image
Obrázek pro skřítka (Image).
number size (1000)
Maximální počet skřítků.

Vrací

SpriteBatch spriteBatch
Nový objekt typu SpriteBatch.

Dále


Překlady