love.load (Česky)

Tato funkce je zavolána právě jednou na začátku hry.

Funkce

Zápis

love.load( arg )

Arguments

table arg
Parametry z příkazového řádku.

Vrací

Nic.

Dále


Překlady