love.load (Slovenský)

Táto funkcia je volaná práve raz, na začiatku hry

Funkcia

Prehľad

love.load( arg, unfilteredArg )

Argumenty

tabuľka arg
Argumenty z príkazového riadku.
Dostupné od LÖVE 11.0
tabuľka unfilteredArg
Nefiltrované argumenty z príkazového riadku (pozri #Poznámka).

Vráti

Nič.

Poznámka

V LÖVE 11.0, sa vylučujú argumenty (ako napr. názov hry) z príkazového riadku (ak existuje), keď sa spustí zo spustiteľného spustiteľného súboru LÖVE. Predchádzajúca verzia prechádza argumentami bez filtrovania.

Examples

Načíta nejaké premenné/zdroje na začiatku hry, takže sa potom môžu používať v ostatných funkciách (ako love.draw).

function love.load()
   hamster = love.graphics.newImage("hamster.png")
   x = 50
   y = 50
end

function love.draw()
   love.graphics.draw(hamster, x, y)
end

Pozri tiež


Ďalšie jazyky