love.math (Українська)

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Цей модуль недоступний в попередніх версіях.

Надає математичні функції, незалежні від системи.

Типи

BezierCurve Об'єкт «крива Безьє» (Bézier curve) може обчислювати та відображати криві Безьє будь-якого степеню. Added since 0.9.0
RandomGenerator Об'єкт для генерації випадкових чисел, який свій особистий стан. Added since 0.9.0

Функції

love.math.colorFromBytes Перетворює колір з діапазону 0..255 в діапазон 0..1. Added since 11.3
love.math.colorToBytes Перетвоює колір з діапазону 0..1 в діапазон 0..255. Added since 11.3
love.math.compress Стискає рядок чи дані певним алгоритмом. Added since 0.10.0 Deprecated in 11.0
love.math.decompress Розпаковує об'єкт CompressedData або стиснуті рядок чи об'єкт Data. Added since 0.10.0 Deprecated in 11.0
love.math.gammaToLinear Перетворює колір з гамма-простору (sRGB) в лінійний простір (RGB). Added since 0.9.1
love.math.getRandomSeed Отримує початкове випадкове число для генератора випадкових чисел. Added since 0.9.0
love.math.getRandomState Отримує поточний стан генератора випадкових чисел. Added since 0.9.1
love.math.isConvex Перевіряє, чи є багатокутник опуклим. Added since 0.9.0
love.math.linearToGamma Перетворює колір з лінійного простору (RGB) в гамма-простір (sRGB). Added since 0.9.1
love.math.newBezierCurve Створює новий об'єкт BezierCurve. Added since 0.9.0
love.math.newRandomGenerator Створює новий об'єкт RandomGenerator (генератор випадкових чисел). Added since 0.9.0
love.math.newTransform Створює новий об'єкт Transform (перетворення). Added since 11.0
love.math.noise Генерує значення Симплекс-шуму або шуму Перлина в 1—4 вимірах. Added since 0.9.0
love.math.random Генерує рівномірно розподілене псевдовипадкове число Added since 0.9.0

Перечислення

Див. також

Іншими мовами