love.mouse.getX (Polski)

Zwraca współrzędną x aktualnej pozycji myszki.

Funkcja

Sygnatura

x = love.mouse.getX( )

Argumenty

Brak.

Wartość zwracana

number x
Współrzędna x myszy.

Przykłady

Rysuje pionową linię na x-owej pozycji myszy.

function love.draw()
   local x = love.mouse.getX()
   love.graphics.line(x,0, x,love.graphics.getHeight())
end

Zobacz również

Inne języki