love.mouse.isVisible (Polski)

Sprawdza czy systemowy kursor myszy jest widoczny.

Funkcja

Sygnatura

visible = love.mouse.isVisible( )

Argumenty

Brak.

Wartość zwracana

boolean visible
true jeśli kursor jest widoczny, false w przeciwnym przypadku.

Przykłady

Przełącza widoczność kursora (dzięki love.mouse.setVisible) przy naciśnięciu klawisza tab.

function love.keypressed(key)
   if key == "tab" then
      local stan = not love.mouse.isVisible()  -- ustawia zmienną stan na odwrotność aktualnej widoczności
      love.mouse.setVisible(stan)
   end
end

Zobacz również

Inne języki