love.resize (Українська)

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ця функція зворотного виклику недоступна в попередніх версіях.

Викликається, коли міняється розмір вікна. Наприклад, коли гравчиня чи гравець міняє розмір, або коли викликається функція love.window.setMode з непідтримуваної в повноекранному режимі висотою або шириною, і вікно міняє розмір до найближчого підтримуваного варіанту.

Функція

Вигляд

love.resize( w, h )

Аргументи

number w
Нова ширина.
number h
Нова висота.

Повертає

Нічого.

Примітки

Після виклику love.window.setMode ця функція може не викликатися. Вона викликається тільки тоді, коди запитано непідтримувану висоту та ширину. Це може статися, коли вибраний тип повноекранного режиму не співпадає з підтримуваними режимами, або коли для повного екрану вибрано тип 'desktop' (англ.) і запитана ширина та висота не відповідає ширині та висоті робочого стола.

Починаючи з версії 11.0 (англ.), ця функція повертає ширину та висоту в масштабованих одиницях, а не в пікселях.

Приклад

function love.resize(w, h)
  print(("Window resized to width: %d and height: %d."):format(w, h))
end

Див. також


Іншими мовами